Spawacz – zawód szczególnie niebezpieczny. Zagrożenia i skutki

oslony-spawalnicze

Spawacz – zawód szczególnie niebezpieczny. Zagrożenia i skutki


Szacuje się, że w miejscach pracy spawaczy codziennie dochodzi do ponad 2000 obrażeń ciała i oczu, które spowodowane są nieodpowiednią lub żadną ochroną. Przeszło 70 % uszkodzeń powstaje wskutek odprysków i odłamków. Jak uniknąć tego typu wypadków?

Spawanie to czynność wymagająca szczególnego zabezpieczenia spawacza, a także najbliższego otoczenia. Odpowiednio przygotowane stanowisko pracy to dopiero połowa sukcesu. Należy bowiem pamiętać, że wszystko, co znajduje się w najbliższym otoczeniu spawania, też wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Szczególnie osoby trzecie narażone są na niekorzystne działanie promieniowania.

Zagrożenia występujące podczas procesu spawania

Praca spawacza należy do zawodów szczególnie niebezpiecznych, co wiąże się z wieloma zagrożeniami. Do typowych należą uszkodzenia wzroku i poparzenia skóry. Istnieją również zagrożenia specyficzne, które wynikają ze stosowania płomienia gazowego i łuku elektrycznego. Są to:

– promieniowanie łuku,
– wytwarzanie gazów i pyłów
– zagrożenia elektryczne
– napromieniowanie radiacyjne

Powyższe to tylko część z groźnych zagrożeń, które niosą za sobą niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego konsekwencje.

Niebezpieczne skutki procesu spawania

Jednym ze skutków procesu spawania jest promieniowanie energii elektromagnetycznej. Operatorzy maszyn spawalniczych oraz spawacze narażeni są na nadmierne promieniowanie ultrafioletowe UV, a także podczerwień IR. Osoby przebywające w najbliższym otoczeniu spawania również są narażone na nadmierną ekspozycję niekorzystnego promieniowania. Z promieniowaniem UV i IR człowiek ma styczność każdego dnia, jednak jest to o wiele mniejsze stężenie, niż w przypadku spawania.

szkodliwosc-promieniowania, mozliwosc uszkodzenia wzroku skutkiem penetracji swiatla

Wytrzymałość materiału PVC na obciążenie wiatrem powyżej 145 km/h

odpornosc-wiatrowa-bramy-szybkobieznej

Wytrzymałość materiału PVC na obciążenie wiatrem powyżej 145 km/h


Decydując się na zakup zewnętrznej bramy szybkobieżnej, jednym z czynników, na który powinno się zwrócić uwagę jest jej klasa odporności wiatrowej. Co mówi nam ta klasa i jako odporność na wiatr realizowana jest w bramach szybkobieżnych Dynaco? Czy materiał PVC, który jest elementem wyposażenia bram szybkobieżnych, wpływa na klasę odporności wiatrowej całej bramy?

Klasa odporności wiatrowej 3 oznacza wytrzymałość na parcie wiatru do 700 Pa.

Każda z bram wykonanych zgodnie z normą PN-EN13241-1 i oznakowana znakiem CE spełnia szereg wymagań eksploatacyjnych oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem. Wspomniana norma jest zaledwie jedną z zespołu około 50 norm, które dotyczą wymagań, badań, klasyfikacji i oceny zgodności bram.

Jednym z często przywoływanych parametrów jest klasa odporności wiatrowej. W normie PN-EN 12424-2002, odporność na obciążenie wiatrem została zdefiniowana jako “zdolność bramy do przeciwstawienia się parciu wiatru”. Parcie wiatru natomiast, to siła nacisku wywierana na powierzchnię, wyrażona w Pascalach.

Klasa odporności wiatrowej 3
Oznacza wytrzymałość na parcie wiatru do 700 Pa.
Brama o wymiarach 3m x 3m
Wyjaśnienie700 Pa = 700 N/m2
3m x 3m = 9 m2
700 N/m2 x 9m2 = 6300 N
Brama musi wytrzymać siłę nacisku o wartości 6300 N (około 630 kg)

Brzmi dość skomplikowanie. Z całą pewnością bardziej zrozumiałe jest odniesienie klas odporności do prędkości wiatru. W tym wypadku można wspomóc się normą PN-77/B-02011 “Obciążenia w obliczeniach statystycznych. Obciążenie wiatrem”. Przedstawiono w niej strefy obciążenia wiatrem w Polsce.

Strefy wiatrowe w Posce

strefy-obciazenia-wiatremWiększość kraju znajduje się w pierwszej strefie wiatrowej. oznacza to, że wiatr wieje tam ze średnią prędkością około 20 m/s. Druga strefa to głównie tereny nadmorskie – gdzie średnia prędkość wiatru wynosi 27 m/s. Najmocniej, bo około  35 m/s, wiatr może wiać w obszarach górskich – czyli w trzeciej strefie wiatrowej. Ciśnienia prędkości wiatru to kolejno: 250, 450 i około 750 Pa.

W normie podano również wzory na obliczenie charakterystycznego ciśnienia prędkości wiatru. Na podstawie danych oraz tabelki zawartej w normie klasyfikującej odporność bram na obciążenie wiatrem, można dokonać uproszczonych obliczeń. W efekcie otrzymamy orientacyjne wartości prędkości wiatru, o wiele przyjemniejsze dla oka niż Pascale.

Należy wspomnieć, że klasa 0 przeznaczona jest dla oznaczania bram o nieokreślonej odporności na parcie wiatru – np. krat lub większości bram wewnętrznych. Poniższa tabela przedstawia klasy odporności wiatrowej dla bram przemysłowych w położeniu zamkniętym.

klasy-odpornosci-wiatrowej

Sprawdzenie klasy odporności określa się w badaniach laboratoryjnych. Badanie przeprowadza się na specjalnym stanowisku, które wywiera na badaną bramą ustaloną wartość ciśnienia. Dopuszcza się też równomierne rozkładanie obciążników na ułożonej poziomo bramie i wykonania dodatkowych obliczeń. Dostępne są normy, gdzie szczegółowo określono przebieg i metody takich badan – na przykład norma PN-EN 12444:2002.

Wydawać by się mogło, że miękki materiał PCV ulegnie uszkodzeniu pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak silny wiatr, deszcz, śnieg. Nic bardziej mylnego. Bramy szybkobieżne, mimo swojej lekkiej konstrukcji i płata wykonanego z miękkiego PCV, spełniają najwyższą klasę odporności wiatrowej.