Arkusz PCV Standard Super UV

Zakresy temperatur: od -15°C do +50°C
Zastosowanie: Arkusze folii PCV Standard Super UV znajdują zastosowanie jako elementy ochronne, odbojowe, uszczelnienia, pasy przezierne bram szybkobieżnych, okna namiotowe

Parametry techniczne
Temperatura użytkowa [EN 1876]: -15°C do +50°C
Temperatura kruchości Clash berg [ISO 8570]: -35°C
Temperatura mięknienia wg Vicata [EN ISO 306]: 50°C
Przepuszczalność światła [ASTM D 1003]: 85%
Redukcja hałasu [DIN 52210]: >35dB
Klasyfikacja ogniowa [DIN 4102-1]: B2
Twardość Shore’a [EN ISO 868]: 80 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie [DIN 53515]: 50 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 16 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 340 %
Odporność na promieniowanie słoneczne UV [ISO 4892]: Tak
Pochłanianie wody [EN ISO 62]: -0,2 %
Gęstość [ASTM D 792]: 1,22 g/cm3
Wymiary: 1×1000 mm
1×1500 mm
Długość pasa w rolce: 20 mb oraz na metry

Atesty i certyfikaty do pobrania.