Folia PCV Antystatyczna

Folia pcv AntystatycznaZastosowanie: laboratoria, przemysł elektroniczny, przechowywanie czy produkcja materiałów łatwopalnych.
Folia PCV Antystatyczna o właściwościach chemicznych i fizycznych (pochłaniająca wodę). Nie powoduje powstawania i gromadzeń ładunków elektrostatycznych na powierzchni folii. Znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie niewielkie wyładowania elektrostatyczne mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa i produkcji

Parametry techniczne
Temperatura użytkowa [EN 1876]: -15°C do +50°C
Temperatura kruchości Clash berg [ISO 8570]: -35°C
Temperatura mięknienia wg Vicata [EN ISO 306]: 50°C
Przepuszczalność światła [ASTM D 1003]: 85%
Redukcja hałasu [DIN 52210]: >35dB
Klasyfikacja ogniowa: B2 (DIN4102-1)
Twardość Shore’a [EN ISO 868]: 80 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie [DIN 53515]: 50 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 16 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 340 %
Odporność na promieniowanie słoneczne UV [ISO 4892]: Tak
Pochłanianie wody [EN ISO 62]: 1 % do 1,6%
Gęstość [ASTM D 792]: 1,22 g/cm3
Wymiary: 2×200 mm (waga rolki 24 kg)
3×300 mm (waga rolki 55 kg)
Długość pasa w rolce: 50 mb oraz na metry

Atesty i certyfikaty do pobrania.