Folia PCV Spawalnicza

Folia Spawalnicza pcv Folia Spawalnicza pcv Folia Spawalnicza pcv Zastosowanie: jako wewnętrzne kurtyny paskowe do separacji i wydzielania stanowisk spawalniczych.
Folia PCV Spawalnicza posiada właściwości ochronne (UV). Chroni przed szkodliwym oddziaływaniem procesów spawalniczych na ludzi (promieniowaniem świetlnym emitowanym podczas spawania, odpryskami metali). Folia spawalnicza spełnia wymagania bezpieczeństwa określone normą EN 1598/ ISO 25980.

Parametry techniczne
Temperatura użytkowa [EN 1876]: -15°C do +50°C
Temperatura kruchości Clash berg [ISO 8570]: -25°C
Temperatura mięknienia wg Vicata [EN ISO 306]: 50°C
Przepuszczalność światła [ASTM D 1003]: <13%
Redukcja hałasu [DIN 52210]: >35dB
Klasyfikacja ogniowa: ISO 25980
Twardość Shore’a [EN ISO 868]: 80 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie [DIN 53515]: 55 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 18 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 300 %
Odporność na promieniowanie słoneczne UV [ISO 4892]: Tak, Wysoka
Pochłanianie wody [EN ISO 62]: -0,2 %
Gęstość [ASTM D 792]: 1,20 g/cm3 do 1,30 g/cm3
Wymiary: 2×300 mm (waga rolki 38 kg)
1×570 mm (waga rolki 36 kg)
Długość pasa w rolce: 50 mb oraz na metry

Atesty i certyfikaty do pobrania.