Wpływ PVC na ludzi i środowisko

Specyfikacja materiału pvc


PVC to jeden z najczęściej używanych na świecie tworzyw sztucznych. Zawarte w nich plastyfikatory mają ogromny wpływ na życie ludzkie i środowisko naturalne.

folia na drzwi
PVC zwane też PCV lub PCW to polichlorek winylu, który powstaje w wyniku polimeryzacji monomeru – chlorku winylu.

Przez wzgląd na bardzo szerokie zastosowanie PVC, materiał ten został gruntownie przebadany, aby można było określić i zapewnić jego bezpieczną eksploatację. Żadne inne tworzywo sztuczne nie zostało poddane tak dokładnemu badaniu.

Ze względu na różne metody produkcji pvc, wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje tego tworzywa:

– twarde pvc
– miękkie pvc (plastyfikowane)

Podczas procesu produkcji miękkiego materiału pvc dodawane są do niego przeróżne dodatki, zwane plastyfikatorami. Mogą one stanowić od 30-45 % masy całkowitej tworzywa pcv, zmieniając tym samym jego właściwości fizykochemiczne.

Czy wiesz, jaki wpływ na ludzkie życie oraz środowisko naturalne mają plastyfikatory zawarte w tworzywach sztucznych?

Folia PVC – plastyfikatory

Wyróżniamy cztery zasadnicze grupy plastyfikatorów używanych w produkcji pvc.
DEHP (DOP) – ftalan dioktylowy (di-2-ethylhexyl phthalate, di-octylo phthalate),
DINP – ftalan diizononylowy (ftalandi-isononyl phthalate),
DIDP – ftalan diizodecylowy (di-isodecyl phthalate)
NON PHTHALATE (bez ftalanów).

Dla poszczególnych grup plastyfikatorów zostały opublikowane wnioski ocen ryzyka (publikacja w Official Journals of the European Union 2006/C90/04 04 (13/04/2006) oraz 2008/C34/01 (07/02/2008). Wnioski te przedstawia poniższa tabela.

Ocena ryzyka zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikająca ze stosowania tworzyw PVCPlastyfikatory z ftalanamiPlastyfikatory bez ftalanów  
DEHPDINP
Pracownicy

Konsumenci*


Osoby wystawione na działanie środowiska


Ludzkie zdrowie (właściwości fizyko-chemiczne)


Kontakt z żywnościąPreparaty uwodnione*


Roztwory kasowe*


Napoje alkoholowe*


Przetwory o dużej zawartości tłuszczu*


Zabawki i artykuły dziecięce


Atmosfera


Ekosystem wodny


Ekosystem ziemny


Mikro-organizmy w oczyszczalniach ścieków


Bezpieczne
* Migracja plastyfikatora nie przekracza maksymalnego poziomu, na który zezwala rozporządzenie. DINP nie mogą być stosowane w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być umieszczone w ustach. Zabrania się wykorzystywania DEHP we wszystkich zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.
PODSUMOWANIERepr. Cat.2 R60-61Ograniczone użycieBezpieczne
Wnioski
Wykorzystanie tworzyw sztucznych PCV, w których plastyfikatory posiadają w swoim składzie ftalany, zagraża nie tylko istotom żywym w bezpośrednim kontakcie, ale również organizmom, które pośredenio mają styczność z tymi produktami.

Zgodnie z Dyrektywą 2005/84/EC z dnia 14.12.2005, plastyfikatory nie zawierające ftalanów są bezpiecznie i mogą bez obaw być wykorzystywane przy produkcji zabawek i artykułów przeznaczonych dla dzieci. Co więcej, plastyfikatory te dopuszczone są do kontaktu z żywnością.

Plastyfikatory zawierające ftalany (DEHP, DINP) zakwalifikowane zostały jako toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia i życia. Ich sprzedaż i stosowanie ma za zadanie jedynie zwiększyć zyski ze sprzedaży kosztem ludzkiego zdrowia, środowiska naturalnego oraz jakości produktów pvc.


Produkty PVC z atestem PZH

Folia PVC atestPVC Paski na drzwi

W naszej ofercie posiadamy folię pcv pochodzącą od francuskiego producenta, który nieprzerwanie od 1960 roku udoskonala proces wytwarzania pvc. Wysokiej jakości plastyfikatory Non Phthalate używane przy produkcji folii pvc są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz Certyfikat Higieniczny.

Oferowaną folię pvc można z powodzeniem stosować w przemyśle rolno – spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym czy przetwórstwie mięsnym.

Pasy folii i arkusze wykonane z miękkiego PCV bardzo dobrze absorbują dźwięk. Stanowią doskonałą izolację akustyczną w pomieszczeniach przemysłowych czy w otoczeniu pracujących maszyn. Dzięki temu materiał pcv chroni pracowników pracujących w środowisku przemysłowym, gdzie duże natężenie dźwięku jest na porządku dziennym. Folia pcv zapewnia komfort pracy i efektywność komunikacji.


Własności termoizolacyjne materiału pvc

W czasach, gdy ceny energii są bardzo wysokie, ważny jest odpowiedni wybór materiału izolacyjnego, który pozwoli ograniczyć koszty i zwiększy komfort pracy. Jednym z najlepszych izolatorów termicznych spośród tworzyw sztucznych jest elastyczne pvc. Dodatkowo materiał pcv nie przepuszcza wody i powietrza. Materiał pvc, przez wzgląd na niskie przewodnictwo cieplne, wykorzystuje się na przegrody termiczne w postaci kurtyn paskowych czy bram wahadłowych.

Paski termiczne
Przykład: przewodność cieplna [W/m °C] dla innych materiałów wynosi odpowiednio: powietrze ≈ 0,026; wełna mineralna ≈ 0,04; wata szklana ≈ 0,04; azbest ≈ 0,17; drewno ≈ 0,12; guma ≈ 0,4; woda ≈ 0,6; szkło ≈ 1,0-1,2; stal nierdzewna ≈ 26; stal ≈ 46; żelazo ≈ 80; aluminium ≈ 237

Pasy folii i arkusze PVC posiadają wysoką izolację termiczną, gwarantując niskie zużycie energii cieplnej i dbałość o środowisko.


Produkcja PVC, a ochrona środowiska

Czy wiesz, że produkcja tworzyw sztucznych wpływa na środowisko i globalne ocieplenie? Aby określić poziom wpływu, bada się ilość emisji dwutlenku węgla C02 i innych gazów tzw. równoważników CO2-eq (carbon dioxide equivalents) dla całego procesu produkcji począwszy od momentu pozyskania surowca do wytworzenia danego tworzywa. Wielkość emisji gazów cieplarnianych zależy od rodzaju tworzywa sztucznego, dlatego tak ważny jest wybór właściwego materiału.

PVC Folia
* Emisja powietrza brutto odnosi się do całkowitej ilości równoważników CO2-eq w trakcie całego procesu produkcyjnego, śledzonego od uzyskania substratów produkcyjnych z ziemi do wytworzenia danego materiału. Oddziaływanie równoważników CO2-eq przeliczane jest na 20-letni okres efektu działania tych gazów.

Produkcja PCV ma niewielki wpływ na globalne ocieplenie. Ponadto możliwość ponownego wykorzystania materiału PCV (recyklingu) zapewnia bezpieczeństwo środowiska i jest przyjazne dla Ziemi.


Własności izolacyjne dźwięku

Każdego dnia, niemal wszędzie, jesteśmy narażeni na działanie hałasu i szumu otoczenia. Niekorzystne natężenie dźwięku w miejscu pracy może być przyczyną zmęczenia pracowników i zaburzeń w komunikacji. Zgodnie z Dyrektywą 2003/10EC, która reguluje poziom natężenia dźwięku w otoczeniu pracowników, przekroczenie 80dB dla 8 godzin pracy naraża pracowników na utratę zdrowia.

PVC Folia dźwiękoszczelna
Rozwiązanie stanowią pasy i arkusze z miękkiego PCV, które bardzo dobrze absorbują dźwięk. Stanowią izolację akustyczną w pomieszczeniach przemysłowych, dzięki czemu pracujące maszyny czy hałas na liniach produkcyjnych nie zakłócają pracy otoczenia. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysoki komfort pracy i efektywność komunikacji.


Powyższa specyfikacja techniczna została przygotowana na podstawie oficjalnych danych producenta Extruflex. Informacje te oparte są na dotychczasowej wiedzy na temat produktów i przekazywane Klientom w dobrej wierze, na ich własne potrzeby, wyłącznie w celach informacyjnych. Powyższe informacje nie stanowią dokumentacji technicznej, ani gwarancji producenta.