Folia PCV Superpolar

Folia PCV SuperPolar żebrowanaFolia PCV SuperPolar Zastosowanie: przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny i przetwórstwo mięsne.
Folia PCV SuperPolar stosowana jest jako oddzielenie do komór chłodniczych i mroźniczych. Cechuje się największą plastycznością w niskich temperaturach dla folii Extruflex.

 

Parametry techniczne
Temperatura użytkowa [EN 1876]: -60°C do +15°C
Temperatura kruchości Clash berg [ISO 8570]: -65°C
Temperatura mięknienia wg Vicata [EN ISO 306]: 46°C
Przepuszczalność światła [ASTM D 1003]: 85%
Redukcja hałasu [DIN 52210]: >35dB
Twardość Shore’a [EN ISO 868]: 62 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie [DIN 53515]: 25 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 10 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 420 %
Odporność na promieniowanie słoneczne UV [ISO 4892]: Tak
Pochłanianie wody [EN ISO 62]: -0,2 %
Gęstość [ASTM D 792]: 1,18 g/cm3
Wymiary: 2×200 mm (waga rolki 24 kg)
3×300 mm (waga rolki 55 kg)
4×400 mm (waga rolki 98 kg)
Długość pasa w rolce: 50 mb oraz na metry

Atesty i certyfikaty do pobrania.