Kurtyny przesuwne


Kurtyny przesuwneAlternatywą dla kurtyn grzebieniowych są kurtyny przesuwne oraz rurowe, które stosuje się w otworach bramowych przy transporcie wysokich ładunków. Zamocowane pasy folii PCV nie mają możliwości wypięcia się (wyhaczenia) w trakcie przewożenia wysokich towarów. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkowania, kurtyny paskowe dostarczane są ze skrajnymi pasami w kolorze czerwonym.

Istnieje możliwość wykonania kurtyn rurowych na systemie przesuwnym, który umożliwia całkowite otwarcie, np. na czas przejazdu dużych towarów.

Kurtyny przesuwne – Instrukcja doboru kurtyn paskowych na systemie przesuwnym

Jeśli planujesz zakupić kurtyny paskowe na systemie przesuwnym wykonane przez nas, zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak krok po kroku dobrać odpowiednią kurtynę.

Krok 1. Pomiar światła otworu

Kurtyny przesuwneW pierwszej kolejności należy zmierzyć światło otworu, w którym będziemy montować kurtynę paskową. Istotna jest kolejność podawania wymiarów. Przyjęło się, że w pierwszej kolejności podajemy szerokość otworu (oznaczona jako W), a następnie wysokość (oznaczona jako H).

W – mierzymy w najszerszym miejscu otworu
H – mierzymy od posadzki do najwyższego punktu nadproża lub elementu konstrukcji

UWAGA !!!
Jeżeli występuje konieczność montażu kurtyny paskowej w pewnej odległości od ściany (bramy), to  takim wypadku stosuje się dodatkową konstrukcję nośną, a przy wymiarze W należy uwzględnić również boki tej konstrukcji.

Krok 2. Wybór sposobu montażu kurtyn paskowych

Mocowanie kurtyny rurowej możliwe jest na kilka sposobów:

 • Mocowanie rurowe przed nadprożem

Kurtyny przesuwne

 • Mocowanie rurowe pod nadprożem

  Kurtyny przesuwne

 • Mocowanie rurowe na systemie przesuwnym (przed nadprożem)

Kurtyny przesuwne znajdują zastosowanie w miejscach o zmiennym natężeniu ruchu. Podczas intensywnych prac przez kurtynę, aby ułatwić przemieszczanie się wózków z towarem czy osób, istnieje możliwość przesunięcia kurtyn paskowych w bok. Po zakończeniu prac lub zmniejszeniu częstotliwości transportu towarów, kurtynę przesuwa się z powrotem do zamknięcia otworu bramowego. W ten sposób znacznie wzrasta komfort pracy i użytkowania kurtyn, które zużywają się znacznie wolniej, niż kurtyny paskowe bez możliwości przesuwu.

Kurtyny przesuwne Warianty zamocowania kurtyn paskowych w systemie przesuwnym
 • Kurtyny przesuwne jednoczęściowe przed nadprożem – jednokierunkowo przesuwna – dla przegród, w których otwór bramowy jest niesymetryczny

To najpopularniejszy typ kurtyny przesuwnej. Składa się z kurtyny paskowej, szyny jezdnej i wózków. Szyna montowana jest przed nadprożem. W zależności od ciężaru kurtyny dopasowujemy ilość wózków jezdnych. Długość szyny jezdnej (L) odpowiada dwukrotności (co najmniej) szerokości wymiaru otworu bramowego (W). Aby móc zastosować system przesuwny i przesunąć całą kurtynę paskową na bok, wymagana jest znaczna ilość wolnego miejsca po jednej ze stron otworu bramowego.
Kurtyny przesuwne

 • Kurtyny przesuwne dwuczęściowe przed nadprożem – dwukierunkowo przesuwna – dla przegród, w których otwór bramowy jest symetryczny

Kurtyna paskowa zawieszona jest na jednej szynie jezdnej. Podzielona na dwie części (symetrycznie lub niesymetrycznie), rozsuwa się w przeciwnym kierunku. Szynę mocuje się przed nadprożem, do ściany. Szerokość kurtyny paskowej po każdej stronie dopasowuje się w zależności od szerokości ściany po każdej ze stron otworu bramowego.

 • Kurtyny przesuwne dwuczęściowe pod nadprożem – dwukierunkowo przesuwna – dla przegród nie posiadających miejsca na montaż szyn jezdnych

Dwie niezależne szyny jezdne mocowane są pod nadprożem, w świetle otworu bramowego. Kurtyna paskowa podzielona jest na dwie części, a każda z nich zamocowana jest na osobnej szynie . Długość szyny (L) odpowiada szerokości otworu (W). Dwurzędowe kurtyny paskowe znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie po bokach przegrody nie ma miejsca na montaż szyn jezdnych. Takie rozwiązanie zapewnia dowolność otwierania i zamykania każdej części kurtyny.

Krok 3. Określenie warunków użytkowania kurtyn paskowych przesuwnych

W zależności od rodzaju folii PVC, istnieje możliwość dopasowania kurtyny do warunków użytkowania i zakresu temperatur w miejscu montażu. Prawidłowy dobór pasów folii w odpowiednim rozmiarze jest istotny ze względu na trwałość pasów, ochronę przed przedwczesnym zniszczeniem folii, a co najważniejsze zapewnia bezpieczeństwo przewożonych towarów i osób pracujących. Dobrze dobrane pasy będą spełniały swoje funkcje użytkowe, zapewnią szczelność i izolację termiczną.

Kurtyny paskoweIlustracja obok przedstawia zasady doboru pasów folii PCV w zależności od wysokości kurtyny oraz rodzaju ruchu odbywającego się przez kurtynę.

Należy pamiętać, że folia 2×100 znajduje zastosowanie jedynie w systemie grzebieniowym oraz przy mocowania QucikMount.

Pasy 2×200

 • maksymalna długość pasa kurtyny do 3000 mm
 • rodzaj ruchu: ruch pieszych i lekki sprzęt mechaniczny i elektryczny (“paleciaki – ręczne wózki paletowe, wózki widłowe)

Pasy 3×300

 • maksymalna długość pasa kurtyny do 4500 mm
 • rodzaj ruchu: utrudniony ruch pieszych  i sprzęt mechaniczny (wózki paletowe i widłowe, samochody)

Pasy 4×400

 • maksymalna długość pasa kurtyny do 6000 mm
 • rodzaj ruchu: bardzo utrudniony ruch pieszych i sprzęt mechaniczny (wózki widłowe, dźwigi, samochody ciężarowe itp.)
Rodzaj foliiObszar zastosowaniaZakres temperatur
Standardmagazyny, zakłady produkcyjne, hale, centra logistyczne
-15°C do +50°C
Polarkomory mroźnicze, chłodnie, lady chłodnicze-25°C do +30°C
Super Polarkomory mroźnicze-60°C do +15°C
Food Contactprzemysł spożywczy, przetwórstwo mięsne-15°C do +50°C
Antyinsektowaprzemysł spożywczy, przetwórstwo mięsne-15°C do +50°C
Antystatycznaprzemysł elektroniczny, materiały łatwopalne-15°C do +50°C
Antybakteryjnaszpitale, placówki medyczne, przetwórstwo mięsne-15°C do +50°C
Ognioodporna M2materiały łatwopalne, stanowiska pracy obróbki cieplnej-0°C do +50°C
Spawalniczastanowiska spawalnicze, przemysł metalurgiczny-15°C do +50°C
Krok 4. Dobór zakładów pasów folii PVC (szerokości pasów)

Zachodzenie pasów na siebie ustala się podczas składania zamówienia i może wynosić 60 %, 80 % lub 100 %. Kurtyny przesuwne nie mają możliwość modyfikacji zakładu w czasie użytkowania. Proces ten jest nieco bardziej czasochłonny i wymaga demontażu całej kurtyny paskowej. Okucia wykonane są ze stali ocynkowanej oraz z plastikowych elementów dystansujących.

PRZYKŁAD

Kurtyny przesuwne

Zasady doboru kurtyn paskowych PCV rurowych
Maksymalna wysokość otworu [mm] Zalecana kurtyna paskowa
Słaby przewiew Silny przewiew Szerokość pasa Typ
zakładu
Typ folii Wielkość zakładki
% mm
2100 2000 200 2/80 2×100 80 2×80
2300 2100 300 3/60 3×300 60 2×90
3000 2300 300 3/80 3×300 80 2×120
3500 3000 300 3/100 3×300 100 2×150
4500 3200 400 4/60 4×400 60 2×120
5000 4000 400 4/80 4×400 80 2×160
6000 5000 400 4/100 4×400 100 2×200

Instrukcja montażu