Folia PCV Ognioodporna

Folia pvc OgnioodpornaZastosowanie: przy separacji stanowisk pracy obróbki cieplnej, obróbki i składach drewna, w magazynach substancji łatwopalnych.
Folia PCV Ognioodporna M2 to folia trudnozapalna o zwiększonej odporności ogniowej i temperaturowej, samogasnąca po odstawieniu źródła ognia. Ognioodporność M2 wg normy EN 13501-1:2007:
Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1: 2007:
– klasyfikacja reakcji na ogień: B
– dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wytwarzania dymu: s3
– dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wytwarzania płonących kropel : d0

Parametry techniczne
Temperatura użytkowa [EN 1876]: 0°C do +50°C
Temperatura kruchości Clash berg [ISO 8570]: -20°C
Temperatura mięknienia wg Vicata [EN ISO 306]: 50°C
Przepuszczalność światła [ASTM D 1003]: 85%
Redukcja hałasu [DIN 52210]: >35dB
Klasyfikacja ogniowa: M2 (DIN4102-1)
Twardość Shore’a [EN ISO 868]: 80 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie [DIN 53515]: 65 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 20 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu [EN ISO 527]: 280 %
Odporność na promieniowanie słoneczne UV [ISO 4892]: Tak, Wysoka
Pochłanianie wody [EN ISO 62]: -0,2 %
Gęstość [ASTM D 792]: 1,33 g/cm3
Wymiary: 3×300 mm (waga rolki 55 kg)
Długość pasa w rolce: 50 mb oraz na metry

Atesty i certyfikaty do pobrania.