Kurtyny spawalnicze – ich znaczenie i zastosowanie

Kurtyny spawalnicze

Istotną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa stanowiska pracy odgrywają kurtyny spawalnicze. Pozwalają one uchronić od zagrożenia spawaczy oraz innych pracowników, wykonujących swoje obowiązki w pobliżu. Jest to bardzo ważne ze względu na potencjalne zagrożenie związane z promieniowaniem świetlnym, a także możliwość pojawienia się w powietrzu odprysków metalu, które mogą skaleczyć osobę bez odpowiedniej odzieży ochronnej.

Read more

Skutki spawania – jak zapobiegać zagrożeniom?

skutki spawania bez maski na twarz

Skutki spawania – Jak zapobiegać zagrożeniom?


Aby móc w pełni bezpiecznie wykonywać prace spawalnicze, stanowiska pracy powinny znajdować się poza głównymi traktami komunikacyjnymi. Większa odległość oraz stosowanie ekranów promieniowania ogranicza do minimum możliwość kontaktu pozostałych pracowników z promieniowaniem świetlnym. Read more

Spawacz – zawód szczególnie niebezpieczny. Zagrożenia i skutki

oslony-spawalnicze

Spawacz – zawód szczególnie niebezpieczny. Zagrożenia i skutki


Szacuje się, że w miejscach pracy spawaczy codziennie dochodzi do ponad 2000 obrażeń ciała i oczu, które spowodowane są nieodpowiednią lub żadną ochroną. Przeszło 70 % uszkodzeń powstaje wskutek odprysków i odłamków. Jak uniknąć tego typu wypadków? Read more